نوشته هایی با برچسب "پست های پیش ساخته کمپکت"

پست های پیش ساخته کمپکت

پست های پیش ساخته کمپکت

پست های پیش ساخته کمپکت شرکت احداث قدرت نیرو در راستای نیاز صنعت برق کشور اقدام به طراحی و ساخت دو نوع پست پیش‌ساخته نموده که بنا بر نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد: پست های پیش‌ساخته رو زمینی پست های پیش ساخته سیار