نوشته هایی با برچسب "تجهیزات آزمایشگاهی شرکت احداث قدرت نیرو"

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

طراحی و ساخت تابلوها بر اساس استانداردهای …-IEC  و همچنین …-IEC صورت گرفته و به منظور انجام تست‌های روتین برای تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط از کلیه تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای آزمایشگاه برق و همچنین تجهیزات آزمایشگاه رنگ استفاده می‌گردد. تمامی محصولات شرکت احداث قدرت نیرو علیرغم کنترل‌های حین فرایند تولید، پس از […]