رضایت نامه ها

رضایت نامه های شرکت احداث قدرت نیرو

 

 

 

“از عملکرد شرکت احداث قدرت نیرو در پیمان تعمیرات و تعویض تابلوهای MV مرکز انتقال نفت سیدی آبادان، رضایت کامل حاصل شده است.”
واحد تعمیرات

 

“از عملکرد شرکت احداث قدرت نیرو در ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف مربوط به پروژه دیتاسنتر بیمارستان خاتم الانبیاء رضایت کامل حاصل شده است.”
شرکت مهندسی ژرف ایستا

 

“از عملکرد شرکت احداث قدرت نیرو در ساخت تابلوهای روشنایی پروژه فاز ۳ مس سرچشمه، رضایت کامل حاصل شده است.”
مدیر پروژه فاز ۳ مس سرچشمه

 

“از عملکرد شرکت احداث قدرت نیرو در ساخت تابلوهای برق و خدمات پس از فروش در پروژه طرح توسعه کارخانه فولادین ذوب آمل، رضایت کامل حاصل شده است.”
واحد بازرگانی