دفتر مرکزی

دفتر مرکزی شرکت احداث قدرت نیرو 

نشانی : تهران، خیابان شریعتی، مقابل خیابان بهارشيراز، جنب سینما ایران، پلاک ۴۳۹، واحد۳

این فضا به منظور استقرار واحدهای اداری و مالی – بازرگانی و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.