تجهیزات آزمایشگاهی

طراحی و ساخت تابلوها بر اساس استانداردهای …-IEC  و همچنین …-IEC صورت گرفته و به منظور انجام تست‌های روتین برای تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط از کلیه تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای آزمایشگاه برق و همچنین تجهیزات آزمایشگاه رنگ استفاده می‌گردد.

تمامی محصولات شرکت احداث قدرت نیرو علیرغم کنترل‌های حین فرایند تولید، پس از اتمام تولید مورد انجام تستهای روتین قرار گرفته و Test Report هر محصول همراه با دیگر مستندات آن (نقشه‌های As built و کاتالوگ تجهیزات و دستورالعمل نصب سرویس و نگهداری) ارائه می‌گردد.

استفاده از دستگاه‌هایی همچون دستگاه تزریق جریان و دستگاه‌های تست دی الکتریک و مقاومت عایقی و همچنین دستگاه تست فرکانس قدرت برای تابلوهای فشار متوسط و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و انجام تستهای روتین قبل از بسته بندی و خروج محصول از کارخانه، مصرف کنندگان را در عملکرد صحیح و بی نقص کالای خریداری شده مطمئن می‌سازد.